Bukalapak - Jual Beli Online
Jual Beli Tarikh Khulafa' Baru | Jual Beli Buku Agama Online
Jual beli Tarikh Khulafa' di Lapak dian hermawati - dianhermwati. Menjual Agama & Kepercayaan - Description: Zaman terus berputar, peristiwa sejarah akan berulang, hanya pelaku, tempat dan situasinya berbeza. Putaran zaman mempergilirkan antara kebaikan dan keburukan. Dan keadaan suatu zaman akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pemimpinnya di ketika itu. Perkara ini dapat kita saksikan pada perjalanan umat Islam dari semenjak masa kenabian, masa Khulafa'ur Rasyidin serta masa kedinastian Bani Ummayah dan Bani 'Abbasiyah. Kekhilafahan mengalami masa keemasan pada masa-masa Khulafa'ur Rasyidin terutama pada masa Khalifah Abu Bakar, 'Umar dan setengah dari masa kekhilafahan 'Utsman bin Affan. Setelah berakhirnya masa Khulafa'ur Rasyidin, kekhilafahan berpindah secara turun temurun, adakalanya berada di tangan orang soleh, dan adakalanya berada di tangan orang yang zalim dan derhaka. Namun bagaimana pun keadaannya, mereka tetap lebih baik berbanding dengan masa pasca kejatuhan khilafah. Imam as-Suyuthi, seorang ulama besar yang hidup antara tahun 849-911H, mengungkap peri-kehidupan para khalifah (penguasa) berdasarkan periwayatan yang terpercaya dan komentar-komentar para ulama yang langsung menjadi pelaku sejarah. Karya beliau merupakan antara warisan yang sangat berharga kerana kaya dengan pelajaran yang mendalam dan menjadi rujukan sepanjang zaman bagi umat yang ingin memahami sejarah para penguasa pendahulunya. Buku ini mengajak para pembaca menyelami sejarah Khulafa'ur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani 'Abbasiyyah.
See this content immediately after install